PTT-CEMPหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ของเครือปตท.

     เข้าสู่วันที่สี่ (18 พ.ค. 2560 ) ของการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงานเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อศึกษาดูงาน 3 สถานที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จ.ชลบุรี , โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยอง และสวนป่าวนารมย์ จ.ระยอง

         

     สำหรับบรรยากาศศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดย คุณเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยออยล์ ร่วมส่งเสริมและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อให้คนไทยได้ใช้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมต่างๆ โครงการต่างๆ ที่ร่วมดูแลสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นพันธกิจที่ตั้งใจไว้ พร้อมกับยึดมั่นทำตามข้อกฎกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
     ไทยออยล์ ก่อตั้งมากว่า 50 ปี เริ่มต้นจากโรงกลั่นเล็กๆ โดยปัจจุบันไทยออยล์ถือเป็นโรงกลั่นน้ำมันเอกชนรายแรกของประเทศ ที่สามารถผลิตปิโตรเลียมสูงเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยกำลังการผลิตการกลั่นน้ำมันกว่า 275,000 บาร์เรล/วัน (43 ล้านลิตร/วัน) บนพื้นที่กว่า 1,963 ไร่ นอกจากนี้ไทยออยล์ยังมีบริษัทในเครือชั้นนำอีกมากมาย ที่สามารถนำน้ำมันดิบมาผลิตต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ได้คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    
     จากนั้นผู้เข้าอบรมได้นั่งรถบัสเยี่ยมชมรอบบริเวณโรงกลั่นของไทยออยล์ โดยมีหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ 3 หน่วย ตลอดจนชมสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ อีก อาทิ ถังเก็บน้ำมัน , หอหล่อเย็นของบริษัทผลิตไฟฟ้า , หอเก็บน้ำมันหล่อลื่น หอ Sphere สำหรับเก็บก๊าซ LPG , หอบำบัดน้ำเสียบนเนื้อที่กว่า 10 ไร่ และดูสนามฝึกซ้อมดับเพลิงของพนักงานไทยออยล์ เป็นต้น ก่อนเดินทางไปรับประทานอาหาร ณ สวนอาหารไพเราะ จ.ชลบุรี

         

          

     ในช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมเดินทางเข้าชมโรงแยกก๊าซ ปตท. จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ คุณธีรศักดิ์ สุทธิเวชกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท.ระยอง และ คุณธัญญะ จักรวาฬนรสิงห์ วิศวกร โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท.ระยอง กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

         
     สำหรับ โรงแยกก๊าซ ปตท. ถือเป็นกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติในขั้นต้น ปัจจุบันมีจำนวน 6 โรง โดย 5 โรงตั้งอยู่ที่ จ.ระยอง และอีก 1 โรงตั้งอยู่ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งแหล่งสรรหาก๊าซธรรมชาติส่วนหนึ่งนำมาจากอ่าวไทย และส่วนหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สหภาพเมียนม่าร์ เป็นต้น
     ต่อจากนั้น คุณธีรศักดิ์นำผู้เข้าอบรมเดินชมบริเวณโดยรอบโรงแยกก๊าซ ซึ่งในหน่วยที่ 1 ประกอบด้วย หอแยกก๊าซมีเทน(Methane) เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าป้อนสู่โรงงานอุตสาหกรรมโดยรอบและนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง NGV ในรถยนต์ หอที่ 2 เป็นการแยกก๊าซอีเทน(Ethane) ซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และหอที่ 3 ผลิตก๊าซโปรเพน(Propane) ก๊าซ LPG และก๊าซ NGL  โดยสรุปปริมาณกำลังการผลิตก๊าซเข้าตัวโรงงานของหน่วยที่ 1 ประมาณ 350 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน
     ในส่วนหน่วยที่ 2 มีปริมาณกำลังการผลิตก๊าซประมาณ 250 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ซึ่งภายหลัง ปตท. ได้สร้างโรงแยกก๊าซหน่วยที่ 3-4-5-6 ตามลำดับ โดยโรงแยกก๊าซ ปตท. เดินเครื่องตลอด 24 ชม. ซึ่งสลับกันหยุดและมีการซ่อมบำรุงหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ทั้งนี้ก๊าซธรรมชาติจะไม่มีสีไม่มีกลิ่น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดก๊าซรั่ว เจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจสอบได้โดยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังส่วนหอปฏิบัติการเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย

         

     ต่อจากนั้นผู้เข้าอบรมได้เข้าเยี่ยมชม สวนป่าวนารมย์ .ระยอง ซึ่งมีจุดเด่น คือ เป็นการปลูกป่าแบบญี่ปุ่น กล่าวคือ ปลูกโดยใช้เมล็ด ใช้การหว่าน โดยในพื้นที่ 1 ตารางเมตร ปลูกต้นไม้อย่างน้อย 4-5 ต้น ซึ่งปลูกเป็นแถวเป็นแนวเรียงต่อกันไปเรื่อยๆ ปัจจุบันมีไม้ยืนต้นกว่า 50 ชนิด ทอดยาวในพื้นที่สีเขียวนี้ทั้งหมดบนเนื้อที่ประมาณ 98 ไร่ สำหรับไม้ยืนต้น ณ สวนป่าวนารมย์ ได้แก่ ต้นมะขามป้อม ต้นยลหอม ต้นมะเกลือ ต้นกระทิง ต้นลำดวน ต้นกาหลง ต้นราชพฤกษ์ ต้นประดู่ ต้นมะยมป่า ต้นข่อย ต้นยางนา ต้นชะมวง ต้นปู่สะเดา ต้นตะขบป่า ต้นสมอพิเภก เป็นต้น

         
     คุณธีรเมธ ภูดรนาง หัวหน้าหน่วยดูแลพื้นที่สวนป่าวนารมย์ จ.ระยอง เผยว่า สวนป่าวนารมย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 เกิดจากแนวคิดของ ปตท. ที่ตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นหลายแห่ง จึงได้ปรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนป่าและปลูกไม้ยืนต้นเพื่อช่วยกรองอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียว

     “ปตท. ได้ทำ MOU. กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เช่น นิคมเหมราช นิคมเอเชีย เป็นต้น โดยทุกโรงงานในพื้นที่บริเวณนี้ต้องทำตามกฎสิ่งแวดล้อมที่นิคมฯ ระบุเอาไว้ เช่น การปล่อยน้ำเสียหรือการปล่อยสารพิษนั้น ต้องได้ค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ ปตท.มีการดูแลชุมชน มีการบริหารในเรื่อง CSR ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับ ปตท. ในหลายๆโครงการอย่างต่อเนื่อง” คุณธีรเมธกล่าว

PTT CEMP

หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน หลักสูตรอื่นๆ เอกสารเผยแพร่ พลังงานน่ารู้ บทความ ข่าว / กิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลงาน ทำเนียบรุ่น
© COPYRIGHT 2015 PTT GROUP CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED.